Bild föreställande: logo

Vatten

Vi borrar efter vatten och utför pumpinstallation enligt System Avanti.

Avantibrunnen finns i olika utföranden och dimensioner. När förutsättningarna är gynnsamma och miljön är god är en standardbrunn fullt tillräcklig. Den har en diameter på maximalt 115, 140 eller 165 mm.

Tillfredställande tätning mot ytvatten utföres, minst 3m.

Tätning mot framtida miljöpåverkan, t ex försurning eller miljögifter, kan ske med tätningsmanschett.

Vattenmagasinet ca 13,3 l/m med sänkpumpsinstallation vid en brunnsdiameter av 140 mm.

Standardbrunnen är ett prisvärt alternativ i områden där det inte finns risk för surt eller salt vatten.

» LÄNKAR...
Bild föreställande: Avanti
Bild föreställande: www.kabelanvisning.com
Bild föreställande: sgu
» TIPS...
Tips till dig som ska borra för bergvärme!
Tänk på att anmälan/tillstånd krävs av din kommun för borrning.